Om Vejlby Klit

I området er vi 94 grundejere på vandsiden af Vejlby Klitvej. Vi er glade for vores område, her er fredeligt, en god købmand, små gavebutikker, grillbar/cafe og ikke mindst har vi Vesterhavet og stranden tæt på med lyden fra bølgernes rullen, men også ”fornøjelsen” af havgus m.m. Veje og stier incl. Handicapsti til Vesterhavet er velholdte.

Nyheder

Nyt medlem til bestyrelsen

Grundejerforeningen søger et nyt medlem til bestyrelsen.

Generalforsamling pumpelauget

29. April 2020 - se dokumenter eller på www.vejlby-pumpelag.dk

6. maj åbner den ny købmand

Den 6. maj åbner den ny købmand Jens Bonde butikken på ny. Jens skal bo i butikkens tilhørende lejlighed, så han bliver et fast indslag i ”bybilledet”. – Jens Bonde har stor erfaring inden for detail handlen og får velkendte mennesker med på sidelinjen. Så alt tegner lyst for de kommende år. Mht. tilbagebetaling af grundejernes lån vil dette ske gradvist hen over de næste 3 år. Tempoet vil selvfølgelig være afhængigt af sæsonens overskud. Sælger man sit sommerhus, skal man ikke være nervøs for sit indskud. Dette følger personen/bankkontoen. Skifter man bank, skal man selvfølgelig meddele dette. Men ellers glæder vi os nu til at hilse Jens Bonde velkommen i Vejlby