Området

Vejlby Klit ligger med Vesterhavet i forhaven

 • Langs Vesterhavskysten ligger de fleste sommerhusområder bl.a. Vrist, Langerhuse og det største i området Vejlby Klit. Lemvigbanen har et trinbræt ved Vejlby - Victoria Street Station - og der finder du også supermarked, cafe, restaurant og sommerpark med bl.a. minigolf, motocross og hesteudlejning. I Langerhuse ligger Flyvholm redningsstation, der i dag fungerer som museum med redningsbåd og forskelligt materiel.
 • En af de større byer i det område er Harboøre, hvor du bl.a. kan besøge Harboøre Kirke, gravstenene på kirkegården vidner om de store drunkneulykker, der har præget området gennem tiderne. Hvis du besøger området og Harboøre i starten af juni, så husk Haze Over Haarum, områdets store musikfestival over 3 dage.
 • Syd for Ferring Sø ligger Ferring/Bovbjerg med områdets lokale vartegn Bovbjerg Fyr - hvor du bl.a. kan se skiftende udstillinger med værker af lokale kunstnere. Det er også muligt at komme helt op i tårnet og nyde en helt fantastisk udsigt. I Ferring ligger også Jens Søndergårds Museet. Det er indrettet i malerens tidligere sommerhus og der kan du se en fin samling af havbilleder og malerier med andre motiver fra området.
 • Kystbeskyttelse ved Ferring Sø og Vejlby Klit. Diget foran Ferring Sø og klitterne foran Vejlby beskytter de lave arealer i Harboøre Kog mod oversvømmelse. I mange år var stranden og klitterne ved Ferring Sø og Vejlby stabile. Den årlige tilbagerykning af kysten pga. erosion var i gennemsnit 0,5 m. Men ved de voldsomme storme i 1980´erne og i 1990´erne eroderede havet kraftigt i diget og klitterne. Erosionen af kysten var nu på 3 meter om året, og der blev derfor iværksat en kystsikring på strækningen for at forhindre oversvømmelse.
 • Klitten fra høfde 11 til Påkær dige blev forstærket og udbygget med sand. Til yderligere sikring blev der også på de smalleste steder bygget en skråningsbeskyttelse, der strækker sig fra p-pladsen ved Vejlby Klit i nord til høfde 4 ved Ferring Strand i syd. Det er en skråtstillet mur, som opbygges af 2 og 3 tons tunge betonblokke. Kysten beskyttes i dag med kystfodring.

 • Se fotos og læs mere på: www.kyst.dk/sw441.asp
 • Nyheder

  Nyt medlem til bestyrelsen

  Grundejerforeningen søger et nyt medlem til bestyrelsen.

  Generalforsamling pumpelauget

  29. April 2020 - se dokumenter eller på www.vejlby-pumpelag.dk

  6. maj åbner den ny købmand

  Den 6. maj åbner den ny købmand Jens Bonde butikken på ny. Jens skal bo i butikkens tilhørende lejlighed, så han bliver et fast indslag i ”bybilledet”. – Jens Bonde har stor erfaring inden for detail handlen og får velkendte mennesker med på sidelinjen. Så alt tegner lyst for de kommende år. Mht. tilbagebetaling af grundejernes lån vil dette ske gradvist hen over de næste 3 år. Tempoet vil selvfølgelig være afhængigt af sæsonens overskud. Sælger man sit sommerhus, skal man ikke være nervøs for sit indskud. Dette følger personen/bankkontoen. Skifter man bank, skal man selvfølgelig meddele dette. Men ellers glæder vi os nu til at hilse Jens Bonde velkommen i Vejlby